NYHEDER: 

Link til regnskabet 2022

 

1/1-2023: Ny bogholder

Kasserer Kurt Poulsen er gået på pension.

Vandværket har ansat en ny bogholder for vandværket:

Signe Pilegaard Jacobsen, CSA Lundgaard ApS, Lundegårdsvej 44, 5672 Broby.

Mail: gislevvand@bogholder.info

Tlf 44 11 18 99

Telefontid: tirsdag kl. 15-17

Er der akut brug for at komme i kontakt, oplyses bogholder vagttelefon på tlf. 44 11 18 99

Mail og sms besvares løbende

Vi ser frem til et godt samarbejde

Med venlig hilsen

Signe Pilegaard og bestyrelsen for Gislev Vandværk

 

På vandværket har vi 14.september 2021 prøveopsat et anlæg, der er beregnet til at minimere/fjerne problemer og gener med kalksten. Læs mere her


11-01-2021:

Du skal ikke aflæse vandmåleren for Gislev Vandværk mere.

Måleren er blevet en elektronisk Multical 21,der fjernaflæses af vandværket.

Der aflæses for årsafregning ca. 10. december hvert  år.

Årsopgørelsen udsendes ca. 1. februar.

Betalingsservice i februar og 2. rate i august.

Gislev Vandværk fjernaflæser alle måler med mellemrum, men det er en god ide, at selv holde øje med forbruget  f.eks 1 gang om måneden, utætheder kan koste mange penge også for forbrugerne.

SE BILLEDER AF DE NYE ELEKTRONISKE VANDMÅLERE HER

 

GOD IDE SOM VI ANBEFALER ☺ :

Ønsker du at få SMS besked hvis der sker afbrydelser af vandforsyningen eller 
anden vigtig information fra Vandværket, så kan du tilmelde dig ved at gå ind
i menuen ”selvbetjening”.

Under samme menu kan du også angive din E- mail adresse. Gør du det har

vi mulighed for at sende beskeder.

 

Gislev Vandværk

Her kan du læse om Gislev Vandværk i tal (2022).

Her kan du læse om Gislev Vandværk i tal (2021).

Vandværket er et andelsselskab stiftet 22.august 1933, der ejes og drives af forbrugerne. 

Der blev bygget et helt nyt værk i 2005, det fremstår som et meget moderne værk med 2 ens lukkede filtre, vandet pumpes ind foroven og ud forneden, herefter over i rentvandstanken, som indeholder 250 m3. Herfra pumpes af udpumpningspumperne, 2 højtryk med 6 bar og 3 lavtryk med 3 bar.

 

Alt dette foregår helt uberørt af menneskehænder. Alt overvåges 24 timer i døgnet af firmaet Hansen og Pedersen som også har bygget værket for os, de kan følge værkets drift på computer og gribe ind, hvis der er driftsforstyrelser.

 

Ledningsnettet

Bestyrelsen for vandværket har i de senere år arbejdet meget for at mindske svindet på ledningsnettet, derfor ofres der mange penge på lækagesøgning og kortlægning af ledningsnet. der udskiftes mange stophaner, vi har ca. 1000, der er ikke nogen fast regel om hvor lang tid en stophane holder, men mere end 30 år skal vi nok ikke forvente, så der skal gennemsnitlig udskiftes 35 pr. år. Vor forsyningssikkerhed er sikret ved et samarbejde mellem Kværndrup, Ryslinge og Gislev vandværker.

 

Vedtægter - takstblad – årsregnskab – vandregulativ – vandprøver kan ses på hjemmesiden eller bestilles ved formand eller kasserer.

 

Generalforsamling afholdes hvert år i marts. Datoen offentliggøres i en lokal avis og på gislevvand.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Formand 
Henning Andersen

mobil 20435624

E-mail: formand@gislevvand.dk

 


N O R M A L  D R I F T