Vandspild - en dyr fornøjelse

Der skal altid findes en plomberet vandmåler på en ejendom, afregningsmåleren stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom, ejeren er over for vandforsyningen forpligtiget til at erstatte en afregningsmåler, hvis den er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand frost m.v. ifølge vandværkets regulativ. Ejeren har pligt til at holde øje med vandforbruget, husk man hæfter selv for vandspild fra utætte ledninger fra skæl og frem til huset.

Der er 2 flasker vin hvis en utæthed anmeldes.

 

I forbrugernes egne installationer der kan spares mange penge:

·        Langsomme dryp:               7.000 l årligt

·        Hurtigt dryp:                              30.000 l

·        Løber konstant                         100.000 l

·        Toilet der løber                200.000 l årligt

På landsplan bruges pr indbygger ca. 130l vand i døgnet, i Gislev er det gennemsnitlige forbrug 148l i døgnet.

Vi er det eneste land i verden der som udgangspunkt ikke behandler vort drikkevand (vi kan håbe det varer ved).

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Formand 
Henning Andersen

mobil 20435624

E-mail: formand@gislevvand.dk