Mere om vand på Internettet
Nedenfor har vi samlet nogle links til andre steder på Internettet der indeholder oplysninger om vand og vandforsyning.

 

Kværndrup Vandværk

Ryslinge Vandværk

Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA)

GEUS - Vandressourcer, Danmark

GEUS - Drikkevandets hårdhed

By- og Landskabsstyrelsen om drikkevand

Vandnet

Rambøll om vand

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Formand 
Holger Klausen

Tlf. 62 29 17 19, mobil 61 11 40 98

E-mail: Holger Klausen