Mere om vand på Internettet
Nedenfor har vi samlet nogle links til andre steder på Internettet der indeholder oplysninger om vand og vandforsyning.

 

Kværndrup Vandværk

Ryslinge Vandværk

Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA)

GEUS - Vandressourcer, Danmark

GEUS - Drikkevandets hårdhed

By- og Landskabsstyrelsen om drikkevand

Vandnet

Rambøll om vand

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Formand 
Henning Andersen

mobil 20435624

E-mail: formand@gislevvand.dk