Måleraflæsninger

Du skal ikke aflæse vandmåleren for Gislev Vandværk mere.

Måleren er blevet en elektronisk Multical 21,der fjernaflæses af vandværket.

Der aflæses for årsafregning ca. 10. december hvert  år.

Årsopgørelsen udsendes ca. 1. februar.

Betalingsservice i februar og 2. rate i august.

Gislev Vandværk fjernaflæser alle måler med mellemrum, men det er en god ide, at selv holde øje med forbruget  f.eks 1 gang om måneden, utætheder kan koste mange penge også for forbrugerne.

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Formand 
Henning Andersen

mobil 20435624

E-mail: formand@gislevvand.dk